Tiendweg

Krimpen a/d Lek maakt deel uit van de gemeente Krimpenerwaard sinds 2015 en ligt in het Groene Hart. Gelegen aan de rivier ´de Lek` is Krimpen aan de Lek met een vernieuwde dorpskern een gezellig dorp en toch ook dichtbij Rotterdam. Rotterdam is goed te bereiken via de Algerabrug en de N210.

Industrieterrein Tiendweg te Krimpen a/d Lek ligt net buiten de dorpskern tegen de grens met Krimpen a/d IJssel gelegen, dicht bij de Algerabrug en de N210.

Info:

Een tiendweg is een op een veenkade aangelegde weg.

De tiendwegen bevinden zich voornamelijk in de veenontginningen in het westen van Nederland, onder andere in de LopikerwaardVijfherenlanden, de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard.

Er zijn nu ongeveer 55 historische tiendwegen bekend in Nederland. Die bevinden zich zonder uitzondering in het rivierengebied van Midden-Nederland. Ze liggen bijna allemaal binnen een kilometer afstand van een veenstroompje of rivier en lopen daar parallel aan. Langs de Hollandse IJssel liggen er bijvoorbeeld 13, langs de Lek 10. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat tiendwegen een functie in de waterbeheersing hebben gehad, vooral in gebieden waar de afwatering problematisch werd door inklinking van de veengrond. Men gaat ervan uit dat veel van deze wegen zijn aangelegd gedurende de tijd van de ontginningen of betrekkelijk kort daarna. Daarmee kan de aanleg van de meeste tiendwegen worden gedateerd tussen 1100 en 1500.

Bron: Wikipedia